Đoàn kết Cư dân San Jose

để tìm Giải pháp

Thành phố của chúng ta đã nhận được quá nhiều ý kiến phản đối - đã đến lúc phải có giải pháp.

Phục hồi sau đại dịch Covid-19, giải quyết tình trạng vô gia cư, và giữ cho San Jose có giá cả phải chăng, an toàn và công bằng đòi hỏi các giải pháp cẩn thận và tổ chức cộng đồng hoạt động quanh năm có thể tìm hiểu, định hình và giúp thực hiện chính sách mới táo bạo.

Đã đến lúc trò chuyện với nhau, lắng nghe nhau và thúc đẩy quá trình gắn kết tôn trọng về cách tiến lên phía trước. – cùng nhau.

Để thay đổi San Jose tốt đẹp hơn, chúng ta phải thay đổi cách chúng ta tương tác với nhau về chính sách công tốt hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi ra mắt chương trình Giải pháp San Jose, được thiết kế để trở thành một diễn đàn liên tục cho các cuộc thảo luận chính sách một cách tôn trọng và là chất xúc tác cho hành động thực hiện các giải pháp toàn diện cho những thách thức mà San Jose phải đối mặt.

Chúng tôi sẽ không lớn tiếng phản đối - chúng tôi sẽ lắng nghe.

Chúng tôi không tìm cách ghi điểm chính trị, chúng tôi đang tìm kiếm sự tiến bộ thực sự. Chúng tôi không tổ chức để phản đối lẫn nhau, mà là để làm việc cùng nhau.

Chúng tôi đang trong giai đoạn đầu tổ chức cộng đồng Giải pháp của mình – nhưng chúng tôi đã tập hợp hơn 3,500 cư dân San Jose để hỗ trợ mở lại các trường công lập một cách an toàn và nhanh chóng nhằm giải quyết khoảng cách học tập ngày càng tăng đang khiến quá nhiều trẻ em bị bỏ lại phía sau.

Trong những tuần và ngày tới, chúng tôi sẽ triệu tập các chuyên gia và lãnh đạo cộng đồng để giải quyết các vấn đề quan trọng khác – chẳng hạn như tạo ra nhiều nhà ở giá cả phải chăng hơn, cách tiếp cận tốt hơn để chấm dứt tình trạng vô gia cư, phục hồi kinh tế giúp cải thiện mọi cộng đồng và các vấn đề quan trọng khác. Theo dõi tin tức cập nhật về những nỗ lực của chúng tôi bằng cách ghi danh nhận thông báo qua email ngay hôm nay.

Thành phố của chúng ta đang gặp thách thức. Nhưng có một điều chúng tôi biết về San Jose – đó là không có gì không thể hoàn thành khi chúng ta đoàn kết vì các giải pháp chung.

Thành phố của chúng ta đang gặp thách thức. Nhưng có một điều chúng tôi biết về San Jose – đó là không có gì không thể hoàn thành khi chúng ta đoàn kết vì các giải pháp chung.

Chúng tôi muốn nghe từ bạn

Bạn có ý tưởng về cách giải quyết một số thách thức khó khăn nhất mà cộng đồng của chúng ta phải đối mặt không? Chúng tôi rất thích nghe chúng. Hãy tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi và làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe!